Čia pristatomas  projektas šeimos stiprinimui, finansuojamas Socialinės ir darbo ministerijos,

2016 metų balandžio mėn. 21 diena.

Projektas šeimos stiprinimui.

Projektas Pastiprinanti partnerystė.

VšĮ Pažangūs sprendimai įgyvendina projektą „Pastiprinanti partnerystė“, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projektas skirtas – Sustiprinti šeimą suformuojant gebėjimus kurti lygiaverčius bei darnius santykius ir auginti vaikus.

Projektas numato:

 • Užbaigti kurti paslaugą „Sutuoktinių parengimo programa Stipri šeima“ įtraukiant į ją tikslinės grupės specifinių įgūdžių formavimą.
 • Sustiprinti darbuotojų gebėjimus kurti pastiprinančios partnerystės tinklą bei pardavinėti naują paslaugą IT priemonėmis.
 • Sukurti Partnerių, suinteresuotų šeimos stiprinimu, bendradarbiavimo tinklą potencialių mokymų dalyvių informavimui, švietimui ir mokymams.
 • Parengti naujos paslaugos pardavimo IT priemones, rinkodaros planą ir jį įgyvendinti..

 Projektas šeimos stiprinimui

Projektas ir dalyviai: Šeimos (partneriai), kurie patiria sunkumų bendraudami.

Mokymų temos (10 dalyvių, 4 ak. val. birželio mėn.).:

 • Seminaras poroms Nr.1  Kaip sukurti darnius santykius poroje ir juos išlaikyti ir skirtas suformuoti gebėjimus sutuoktiniams bendrauti tarpusavyje pastiprinančiai, neįžeidžiant. Nesupratimas savo ir antros pusės tikrųjų elgesio paskatų ir poreikių veda prie prieštaravimų, ginčių, konfliktų, kurių galima būtų išvengti, jei mokėtume sutarti
 • Seminaras poroms Nr. 2 „Kaip sutarti poroje surandant „Win-Win“ sprendimus“ ir skirtas suformuoti mūsų gebėjimams suprasti, kodėl aš noriu to, kodėl antroji pusė nori ano ir surasti abiems priimtiną sprendimą. Irzlumas, bloga nuotaika, nervingumas, pyktis, nuovargis gali būti seksualinio nepasitenkinimo pasekmės, dėl kurių tarpusavio santykiai dar labiau prastėja ir gali baigtis skyrybomis
 • Seminaras poroms Nr. 3 Seksualinio pasitenkinimo paslaptys skirtas atskleisti Vakarietiško sekso (kurio mes išmokstame žiūrėdami filmukus ar skaitydami straipsnius internetu) netinkamumą  abiejų seksualiniam pasitenkinimui pasiekti.  Seminare įvairių pratimų ir meditacijų pagalba abiems sutuoktiniams suformuojami gebėjimai susijungti į VIENĄ mylėjimosi metu. Savo ir sutuoktinio teisių ir pareigų pagal Lietuvos teisę, nežinojimas veda prie neteisingų atsakomybių pasiskirstymo tarp sutuoktinių, prie ginčų, konfliktų priimant sprendimus.
 • Seminaras poroms Nr. 4 „Sutuoktinių teisės ir pareigos pagal Lietuvos teisę“  skirtas supažindinti su svarbiausiomis teisės aktų  nuostatomis į vyro ir žmonos tarpusavio santykių reguliavimą, turto iki ir po vedybų disponavimą, santykius su vaikais ir tėvais, pareigas bei teises. Nesutarimai finansų valdymo srityje yra vieni iš dažniausiai pasitaikančių nesutarimų tarp sutuoktinių. Labai dažnas reiškinys, kai sutuoktiniai savo uždirbtas pajamas apskaito atskirai bei jomis disponuoja savo nuožiūra. Tai tinka gyvenant atskirai. Tačiau gyvenant kartu, būtina suformuoti teisingą požiūrį į abiejų sutuoktinių pajamas bei disponavimą jomis.
 • Seminaras poroms Nr. 5 „Šeimos pajamų ir turto valdymas“ yra   skirtas suvienodinti bei suformuoti tinkamam požiūriui ir  gebėjimams valdyti sutuoktinių pajamas, disponuoti turimu turtu taip, kad šeima turėtų Finansinę apsaugą ir būtų saugi. Daugelis šeimų neturi bendro tikslo. Dėl to, sutuoktiniai nėra tokie lankstūs bendraujant, derantis, prisiimant įsipareigojimus. Ir priešingai, Bendro Šeimos Tikslo turėjimas padeda sutuoktiniams būti lankstesniems, surasti kitų, nestandartinių sprendimų, kurie spręstų iškilusius nesutarimus.
 • Seminaras poroms Nr. 6 „Bendras Šeimos Tikslas ir Vizija“ yra   skirtas suformuoti sutuoktiniams gebėjimus sukonkretinti bendrą šeimos tikslą kiekvienoje iš trijų svarbiausių saugumo sričių: Sveikatos, Santykių, Finansų. Šiame seminare taip pat numatoma strategija, kaip sutuoktiniai padės vienas kitam sukurti didelę pridedamą vertę bei sudarys sąlygas užauginti sėkmingam savarankiškam gyvenimui pasirengusius vaikus. Daugelio sutuoktinių nesutarimų kyla dėl to, kad jie nėra susitarę dėl bendro gyvenimo taisyklių. Tada, kiekvienas jų skirtingai traktuoja, kaip pvz. turi būti atliktas vienas ar kitas darbas, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Dėl to kyla nepasitenkinimas, atsiranda įžeidimai, pyktis, nekalbadieniai ir t.t.
 • Seminaras poroms Nr. 7 „Gyvenimo kartu taisyklės. Kaip sukurti ir laikytis“ yra skirtas suvienodinti abiejų sutuoktinių matymą į visus svarbiausius bendro gyvenimo aspektus, pradedant nuo buvimo kartu iki elgesio būnant atskirai.

Projektas. Laukiamas rezultatas 

Sustiprinta asmeninė atsakomybė už santykių kokybę, nustatytos tobulintinos vietos bei sudarytas asmeninis tobulėjimo planas stipriai šeimai sukurti.

Projektas “Pastiprinanti partnerystė”- detalesnė informacija ir registracija Vaiva Truncytė, tel. 8 609 98 442 ir el. paštu pstobulinu@gmail.com

Share Button