Straipsnis Kaip žmona vyrą atstūmė, o vyras – žmoną nagrinėja 6 mirtinas santuokai prielaidas ir padės pasiruošti Psichologo konsultacija Poroms

Kiekvienoje situacijoje priimdami sprendimus vadovaujamės prielaidomis.  Prielaida – pradinis informacijos vertinimo teiginys, kuriuo remiamasi darant sprendimą. Savo elgesį grindžiame priimtais sprendimais. Na, o mūsų elgesys su sutuoktiniu  įtakoja santykius: juos gerina arba blogina.  Jei santykiai su sutuoktinių nėra geri, pasitikrinkite prielaidas, kuriomis Jūs vadovaujatės  priimdami sprendimus.

Kaip žmona vyrą atstūmė

Kaip žmona vyrą atstūmė, o vyras – žmoną.  

Prielaida Nr. 1  Jis/ji po vestuvių visiškai priklauso man

Apibūdinimas:

Taip manantis sutuoktinis norės, kad viskas būtų pagal jį/ją, gali nepaisyti ar net ignoruoti antros pusės norus, lūkesčius, poreikius.

Elgesys:

Sutuoktinis visiškai ar dalinai nesiskaito su antra puse, nekreipia dėmesio jos/jo norus, lūkesčius, poreikius ir gali versti antrą pusę elgtis taip, kaip jis/ji mano esant būtų teisingai elgtis.

Pvz.: Per šventes pas tavo tėvus nevažiuosime. Važiuosime pas mano tėvus.

Pasekmės:

Dėl tokio sutuoktinio elgesio antra pusė bus nepatenkinta, suirzusi, jausis nesvarbi, negerbiama, tarsi būtų „tarnaitė/tarnaitis“ nesijaus saugi/saugus. Jei ir kitas sutuoktinis vadovausis tokia nuostata, tai toks bendravimas sukels didžiules įtampas, pasipriešinimą, konfliktus, smurtą. Beje, šia prielaida vadovaujasi visi smurtaujantys sutuoktiniai.

 

Prielaida Nr. 2  Jis/ji yra tokia/toks, kaip aš

Apibūdinimas:

Taip manantis sutuoktinis tikisi, jog jo/jos antra pusė mąsto, vertina informaciją ir elgiasi taip, kaip aš. Tačiau taip nėra. Kiekvienas mūsų esame labai skirtingi. Didžiausias skirtumas yra lyties.  Jei vyras visą jo evoliuciją vaidino medžiotojo, kario vaidmenis (ir po šiai dienai) ir turėjo lavinti save, kaip „žudymo mašiną“, tai moteris visą jos evoliuciją vaidino motinos, maitintojos, namų šeimininkės vaidmenis ir lavino save, kaip „gyvybės lopšys“.  Dėl vyro ir moters  evoliucijos per milijonus metų jie ir susiformavo skirtingi.  Todėl vyrai ir moterys yra tarsi iš kitų planetų ir kiekvienoje situacijoje jie elgiasi skirtingai.

Elgesys:

Manydami, kad „Jis/ji yra tokia/toks kaip aš“ sutuoktiniai tarpusavyje elgiasi taip, kad „Vyras bendrauja su Žmona, kaip su vyru, o Žmona bendrauja su Vyru, kaip su moterimi“.  Bet Vyras ir Moteris yra visiškai skirtingi ir mąsto, vertina bei elgiasi skirtingai.

Pvz.: Jei vyras patiria stresą dėl kokių nors sunkumų darbe ir užsidaro, stengiasi atsiriboti, tai žmona pradeda vyrą kamantinėti: „Kas tau yra, brangusis“, „Gal tau padėti“ ir t.t.. Dėl tokio žmonos elgesio vyras įsiunta ir „išeina“ iš namų.

Pasekmės:

Kadangi Vyras ir Moteris yra skirtingi ir kadangi vyras ir žmona bendrauja tarpusavyje, kaip su tokiais pat pagal lyti, jie nesulaukia adekvačios jiems reakcijos. Dėl to įsižeidžia, supyksta, užsidaro, atitolsta vienas nuo kito.  Santykiuose atsiranda „nekalbadieniai“.  Toks atitolimas ir atšalimas vyksta sutuoktiniams sąmoningai to nenorint, o tik dėl to, kad jie, nors ir žino, tačiau nesuvokia lyčių skirtumų ir nesivadovauja jas bendraudami tarpusavyje.

 

Prielaida Nr. 3  Jis/ji yra visagalis(-ė)

Apibūdinimas:

Taip manantis sutuoktinis tikisi, jog antra jo/jos pusė gali padaryti viską, ko ji/jis nori, bet nedaro, nes tingi, nenori. Deja „Džeimsai Bondai“ ir „Laros Kroft“ egzistuoja tik filmuose. Realybėje mes esame nei tobuli, nei visagaliai.

Elgesys:

Per dideli lūkesčiai sutuoktiniui, kurių jis/ji negali įgyvendinti nuvilia, sumažina sutuoktinio vertę mūsų akyse.

Pvz.: Na, kada gi mes važiuosime atostogauti į Kretą?

Pasekmės:

Manydami, kad sutuoktinis yra visagalis/visagalė ir tikėdamiesi, kad jis/ji galės įgyvendinti bet kokius mūsų norus ir supratę, kad taip nebus, mes pradedame pykti, reikšti priekaištus, kaltinti antrą pusę, kad to ir to nepadarė, ne taip padarė ir t.t. ir pan. Dėl priekaištų, kaltinimų, menkinimų sutuoktiniai atšąla, atitolsta ir vis mažiau laiko praleidžia kartu.

 

Prielaida Nr. 4 Jis/ji neišmano taip gerai, kaip aš išmanau (apie viską bendrai)

Apibūdinimas:

Taip manantis sutuoktinis susiformuoja išankstines nuostatas apie tai, jog jis/ji geriausiai viską žino, o jo/jos antra pusė  to neišmano arba menkai išmano.

Elgesys:

Bendraudamas su kitu sutuoktiniu laikosi iš aukšto, menkina, žemina antrą pusę, su panieka ją vertina, nesiskaito su jo/jos nuomone, o tik laikosi savo pozicijos.

Pvz.: Ne, yra visiškai ne taip, kaip tu sakai…

Pasekmės:

Klausimas: Jei mes įrodome antrai pusei, kad jis/ji yra neteisus(-i), tai jis/ji nori mus apsikabinti ir pabučiuoti, ar nori kuo greičiau pasišalinti? Tikiuosi, suprantate, kad žmonės renkasi antrąjį variantą. Dėl to, kad žmogus vadovaujasi tokia prielaida jis/ji susikuria situacija, kad jo/jos santykiai su sutuoktiniu atšąla ir jie atitolsta.

 

Prielaida Nr. 5  Santykių kokybė priklauso nuo jo/jos

Apibūdinimas:

Taip manantis sutuoktinis yra įsitikinęs, kad jis/ji yra tobula(-s). Bet štai antra pusė nemoka nei kalbėti, nei elgtis, nei … Todėl pasikeisti turi jis/ji, o ne aš J

Elgesys:

Reikalas tas, kad jei sutuoktinis atiduoda nors kiek atsakomybės už tarpusavio santykius antrai pusei, tai jis/ji tampa bejėgis(-ė). Belieka tik laukti, kol ta antroji pusė pasikeis ir pradės su Jumis elgtis taip, kaip Jūs norite ir tikitės. O antra pusė kaip nesikeičia, taip nesikeičia.  Ji ne tik kad nesikeičia, bet ir net nesiruošia domėtis, kaip Jūs  jaučiatės. Dėl tokio antros Jūsų pusės elgesio Jūs jaučiatės labai prastai. Jaučiatės bejėgis/bejėgė.

Pvz.: Kada gi tu pagaliau grįši namo laiku?

Pasekmės:

Kadangi visą atsakomybę už santykius ir visas savo galias sutuoktinis yra atidavęs/atidavusi antrai pusei, tai jis/ji jaučiasi bejėgis/bejėgė/. Jam/jai belieka tik nusivylimas, nepasitenkinimas ir pyktis ant antros pusės dėl to, kad jis/ji nieko nedaro, kad jūsų santykiai pagerėtų.  Dėl tokios prielaidos sutuoktinis nusivilia antra puse, įsižeidžia, supyksta. Dėl to sutuoktinių  santykiai atšąla ir jie atitolsta.

 

Prielaida Nr. 6  Aš galiu elgtis taip, kaip noriu

Apibūdinimas:

Taip manantis sutuoktinis yra įsitikinęs, kad jis/ji gali elgtis neįvertindamas to, kaip toks jo/jos elgesys gali paveikti antrą pusę.

Elgesys:

Sutuoktinis mano, kad jis/ji yra svarbiausi, o antroji pusė turi prisitaikyti prie jo/jos. Toks sutuoktinis jaučiasi,  tarsi gyventų vienas ar su tarnaite/tarnu todėl ir elgiasi kaip nori. Tačiau dėl tokio elgesio dažniausiai pažeidžiami antros pusės interesai.

Pvz.: Tu neturi teisės manęs varžyti. Grįšiu tada, kada sutvarkysiu reikalus…

Pasekmės:

Taip sutuoktiniui elgiantis antra pusė užsigauna, įsižeidžia, atšąla, atitolsta, o jo/jos pagarba tokiam sutuoktiniui smarkiai sumažėja. Antra pusė pradeda priešintis, o jau tai sukelia didžiules įtampas, pasipriešinimą, konfliktus, ilgainiui pasibaigsiančius smurtu ir/ar skyrybomis.

 

Neigiamai veikiančios prielaidos, tarsi „šaukštas deguto statinėje medaus“ gali sugadinti gerus santykius ir privesti sutuoktinius iki skyrybų.  Pasitikrinkite savo prielaidas seminare poroms Nr. 1

Registracija į seminarą poroms Nr. 1 Kaip sukurti ir išsaugoti darnius santykius poroje

Psichologo konsultacija geriausiai gali atlikti  psichologas Mykolas Truncė, nes:

 • Mykolo specializacija – Šeimų išsaugojimas prisiimant atsakomybę už tai, kas vyksta jo/jos gyvenime. Tam jis:
  • konsultuoja poras,
  • konsultuoja sutuoktinius individualiai – padeda jam/jai patobulėti asmeninėje ir santykių srityje bei suformuoti tinkamą Požiūrį ir gerus Gebėjimus spręsti Problemas, tobulinti save.
  • kuria ir veda seminarus poroms, per kuriuos formuoja sutuoktinių gebėjimus kurti lygiavertę ir pastiprinančią partnerystę šeimoje.
 • Mykolo patirtis – 12+ metų aktyvių porų ir/ar asmeninių konsultacijų.
 • Mykolas asmeniškai viską yra pritaikęs sau ir savo sėkmingiems santykiams.
 • Psichologo konsultacija Pažink save vykdoma remiantis konsultacinių paslaugų standartu LST EN 16114.

Porų psichologas Mykolas Truncė yra parengęs:

Programas:

 1. Pažink save
 2. „Tapk Savo Gyvenimo Valdove(-u)

Seminarus individams:

 1. Kaip suvaldyti Stresą,
 2. Kaip suvaldyti Pyktį.

Seminarus poroms:

 1. Kaip sukurti darnius santykius poroje,
 2. Kaip spręsti konfliktus Abipusio laimėjimo būdu,
 3. Seksualinio pasitenkinimo paslaptys
 4. Kaip sutarti dėl vaikų auklėjimo
 5. Šeimos pajamų ir turto valdymas
 6. Bendras Šeimos Tikslas ir Vizija
 7. Gyvenimo kartu taisyklės. Kaip sukurti ir laikytis

Informaciją straipsniui  parengė

Mykolas Truncė,
Porų psichologas, konsultantas, lektorius
Šeimų išsaugojimo ekspertas
+370 659 54009,
porupsichologas@gmail.com
Registruokitės FB: Stipri šeima ir pirmieji gaukite naujienas apie porų santykius
Share Button