Puslapis Laiminga santuoka parengtas suteikti svetainės lankytojams pagrindinę informaciją apie santuoką ir skirtas geriau suvokti kaip vyksta  Psichologo konsultacija. Čia aprašomi  sudarantys veiksniai, kurių visuma ir sudaro Laimingą Santuoką.

Laiminga Santuoka

Kas yra Santuoka? Kas yra Šeima? Kas yra Laimė ir kur ji slypi? Kur slypi Santuokos Laimė? Kaip galima sukurti Laimingą Santuoką?

 Santuoka – socialinė ir dažniausiai religinė, valstybės pripažįstama, civilinė asmenų sąjunga, sukurianti giminystę. Ji paprastai suformuoja šeimą ir socialiniu bei religiniu požiūriu įteisina seksualinius santykius. Simboliškai santuokos pradžia laikomos vestuvės.

Šeima – giminystės ryšiais susieta žmonių grupė, kurią sudaro tėvai ir vaikai, o plačiąja prasme – ir seneliai, anūkai bei kiti kartu gyvenantys giminaičiai.

Laimė – teigiama emocija, emocijų spektras, jausmas ar būsena, pasireiškianti įvairiais jausmais – pasitenkinimu, ramybe, dvasine pusiausvyra, džiugesiu, dideliu, jausmingu džiaugsmu. Tai gyvenimo pilnatvės subjektyvus jausmas, kuris kyla tenkinant dvasinius pažinimo, bendravimo, estetinius ir fiziologinius poreikius, tai idealybės ir esamybės faktinis ar įsivaizduojamas atitikmuo. Laimė susijusi su gyvenimo tikslo ir prasmės klausimais.

Laiminga Santuoka. Kas yra Laimė ir kur ji slypi?

Daugelis mano, kad jie būtų laimingi, jei turėtų pinigų. Tačiau loterijos „aukso puodo“ laimėtojų fenomenas atskleidžia mums, kad iš šimto laimėjusių milijoną ar daugiau, po metų su laimėtais pinigais lieka tik 2-3. Beveik visi laimėjusieji pasidžiaugė pinigais ir jų teikiamais malonumais palyginti trumpą laiką ir vėl liko „prie suskilusios geldos“.

Kartu mes žinome ir kitą dėsningumą. Verslininkai, milijonieriai bankrutuoja ir praranda turėtus pinigus, bet po to vėl uždirba milijonus.

Ką tai mums sako? Ogi tai, kad Laimė slypi ne Piniguose, o mūsų santykyje į Pinigus, mūsų gebėjimuose juos valdyti.

Perkelkime visa tai į santykius. Štai mergina sutiko „princą ant balto žirgo“ (t.y. ji laimėjo loterijoje „aukso puodą“). Pagyveno metus, pasidžiaugė, „iškopinėjo medų“, o štai, kai susidūrė su realybe, su nuomonių, požiūrių, elgesio skirtumų ir nesugebėjo prisitaikyti, Laiminga santuoka baigėsi.

Taigi, čia jau galime padaryti mums svarbią išvadą: Laimės sutuoktinyje nėra. Prisiminus „aukso puodo“ fenomeną galime tik patvirtinti, jog Laiminga Santuoka yra mūsų gebėjimuose kurti darnius santykius.

Laiminga Santuoka. Gebėjimai.

Laimingai santuokai sukurti žmogus turi išugdyti sekančius gebėjimus.

 1. Savarankiško gyvenimo.
 2. Sutuoktinio gyvenimo.
 3. Tėvų gebėjimus.

Laiminga Santuoka. Gebėjimai

Toliau įvardysiu pirmuosius du gebėjimų rinkinius.

Laiminga Santuoka. Savarankiškumo Gebėjimai

 

Šios grupės gebėjimai yra skirti pasiruošti savarankiškam gyvenimui (be tėvų ir partnerio).

 1. Moka įveikti gyvenimo sunkumus (spręsti problemas).
 2. Turi suformuotas sėkmingam savarankiškam gyvenimui asmenines savybes.
 3. Turi ir puoselėja pozityvias (katalikiškas) vertybes.
 4. Moka valdyti asmeninius finansus ir turtą.
 5. Moka susitvarkyti su patiriamu stresu.

 

Laiminga Santuoka. Sutuoktinio Gebėjimai

Šie gebėjimai yra du: Pasirengimo vedybiniam gyvenimui ir gebėjimai puoselėti stiprios šeimos tradicijas.

 1. Moka atsirinkti tinkamą sutuoktinį.
 2. Turi suformuotas sėkmingam šeimyniniam gyvenimui asmenines savybes.
 3. Turi ir puoselėja Stiprios Šeimos vertybes.
 4. Moka valdyti šeimos finansus ir turtą.
 5. Moka kurti darnius santykius su sutuoktiniu.

Laiminga Santuoka. Filosofija ir Ketinimas.

Mūsų sąmoningą gebėjimų, reikalingų sukurti Laiminga Santuoka, pasirinkimą nulemia mūsų ketinimai, kylantys iš filosofijos. Jei mes vadovaujamės tokia filosofija – „Aš esu verta geresnio“, tai ar mes ugdysime savyje Laimingai Santuokai reikalingus gebėjimus? Vargu. Tačiau, jei mes remiamės kita filosofija ir turime ketinimą sukurti „Ilgalaikę ir Pastiprinančią Partnerystę“, tai išugdysime visus aukščiau išvardintus gebėjimus.

 

Laiminga Santuoka. Vertybės.

Norint sukurti Laiminga Santuoka, veiksime vadovaudamiesi kažkokiomis Vertybėmis. Kokios tai bus vertybės ir nulems mūsų Sprendimus kiekvienoje situacijoje. Jei vadovausimės vertybėmis Lyderystė ir Savanaudiškumas, ar galėsime sukurti Laimingą Santuoką? Tikrai ne. Norėdami sukurti Laimingą Santuoką turėtume vadovautis vertybėmis Pagarba ir Tobulėjimas.

Galiausiai, kokie yra Laimingos Santuokos tikslai. Kodėl mes kuriame šeimas?

Laiminga santuoka. Kam reikalinga Šeima?

Senais laikais žmonės tuokdavosi, siekdami išsaugoti ir padidinti tėvų turtus, susilaukti palikuonių. Šiame procese aktyvų vaidmenį vaidino tėvai, kurie nuspręsdavo su kuo ir kaip gyvens jaunieji.  Kodėl žmonės tuokiasi šiandien? Iš meilės? Bet meilė juk išgaruoja. Kas lieka? Lieka kasdienybė.  Atrodo, kad tvirčiausios santuokos yra tos, kurios sudaromos vertinant sutuoktinius pragmatiškai, pagal išskaičiavimą.  Moterys siekia santuokos dėl padėties visuomenėje, materialinės gerovės, stabilesnės emocinės pusiausvyros, seksualinio poreikio tenkinimo, vaikų. Vyrai siekia santuokos dėl pastovios seksualinės partnerės, geresnio maitinimosi, lengvesnės buities.

Tiek Vyras, tiek Moteris tuokiasi siekdama patenkinti tris pagrindinius poreikius: užsitikrinti Saugumą, sukurti Vertę ir užauginti Vaikus.

 1. Saugumas. Pagerinti gyvenimo sąlygas Vyrui ir Žmonai, užtikrinant sveikatos, finansinį bei santykių saugumą. Susituokdami vyras ir žmona gerina savo finansinį stabilumą, nes sumažina pragyvenimo kaštus ir padidina finansines galimybes įsigyti nuosavą būstą, tenkinti kitus savo poreikius. Gyvenančių santuokoje amžius, kaip rodo tyrimų rezultatai, yra ilgesnis, nei vienišių, o sveikata yra geresnė. Taigi, santuoka didina mūsų sveikatos ir gyvybės saugumą.  Palaikydami kasdienius santykius su artimiausiu žmogumi – sutuoktiniu, tenkiname santykių saugumo poreikį
 2. Vertė..Sukurti palankią erdvę Vyrui ir Žmonai tobulėti, kurti bei dalintis sukurtomis vertybėmis su kitais. Bet kam gi visa tai? Ogi pagrindinei Žmogaus gyvenimo paskirčiai: Išmokti iš savo tėvų visko, ko jie moka, patobulėti pačiam ir perduoti viską, ką išmokome geriausiai, savo vaikams, artimiesiems, bendruomenei.  Dalindamiesi savo sukurtomis gerybėmis (prekėmis ir paslaugomis) su bendruomene, gauname grąžą – pinigų, už kuriuos galime tenkinti savo ir savo šeimos narių poreikius.
 3. Vaikai. Gimdyti ir užauginti pasirengusius savarankiškam gyvenimui vaikus.  Galiausiai, Šeima yra ta vieta, kur gimsta vaikai. Čia jei užauga, sustiprėja, išsiugdo asmenines savybes, perima tėvų vertybes, nuostatas, suformuoja įpročius, suranda savo talentus ir pasirengia profesinei veiklai bei sėkmingam savarankiškam gyvenimui

Laiminga Santuoka. Namas

 

Informaciją puslapiui Laiminga Santuoka parengė

Mykolas Truncė,

Šeimos santykių ir skyrybų psichologas, konsultantas, lektorius

Šeimų išsaugojimo ekspertas

8 659 54009,

PoruPsichologas@gmail.com

 

 

Share Button