Straipsnis Vyras ir Žmona parengtas siekiant suteikti svetainės lankytojams daugiau informacijos tema Psichologo konsultacija.

Per kiek laiko susiformavo šiuolaikinis žmogus? Kokius vaidmenis Vyrui ir Moteriai teko vaidinti per pastaruosius 6 milijonus metų ir kokias savybes turėjo kiekvienas jų išugdyti? Kuriuos žodžius, kaip mielesnius pasirenka Vyrai, o kuriuos – Moterys? Kokie yra Vyro ir Moters simboliai? Kaip Vyras ir Žmona turėtų bendrauti, kad abu būtų laimingi?

Vyras ir Žmona. Socialiniai Vyro ir Moters vaidmenys.

Seniausiam Žmogaus protėviui apie 6 milijonus metų. Per tą laiką, iki pat šių dienų, formavosi ne tik pats Žmogus, bet ir Vyras bei Moteris. Jie sudaro porą – diadą, kurios egzistavimo pagrindu buvo ir yra sudaroma galimybė žmogaus gyvybės evoliucijai. Tiek Vyras, tiek Moteris turėjo ir tebeturi skirtingus socialinius vaidmenis. Vyras – Maitintojas. Jis vykdavo medžioti maisto sau, savo Moteriai ir savo vaikams. Šioje veikloje formavosi jo kūnas, būdo savybės. Medžioklė – tai žūtbūtinė kova. Medžiodamas ko nors valgomo vakarienei, turi būti ypatingai dėmesingas, kad ir pats netaptum kieno nors „vakariene“. Šios aplinkybės suformavo tokius Vyro ypatumus, kaip Jėga, Laisvė rinktis, Sprendimų priėmimas, Erdvės pajautimas, Aktyvumas siekiant rezultato, Logiškas mastymas, Nuoseklumas atliekant veiksmus, darbus ir sprendžiant uždavinius, Tiesmukiškumas ieškant reikalingos informacijos, Rezultato (grobio) siekimas, Kovotojas, nepripažįstantis skrupulų ir emocijų pasaulio.

Gi Moteris, kol Vyras medžiojo, prižiūrėjo namus (uolą ar kitą šeimos buveinę), prižiūrėjo vaikus, kurių turėjo apie dešimt, stebėjo, kad neužgestų ugnis ir klausėsi, ar kas, piktą žadantis, neatsėlina. Jos dėmesys turėjo būti platus ir ji išsiugdė gebėjimą vienu metu dirbti kelis darbus. Būdama priklausoma nuo Vyro ir atsakinga už namus, Moteris susiformavo tokius ypatumus, kaip Bendravimas, polinkis dalyvauti įvairiuose procesuose, Buvimas kartu su Vyru, vaikais, ARTUMAS prie Vyro – Maitintojo, Jausmų išreiškimas, Davimas, Aukojimasis..

Akivaizdžius Moters ir Vyro skirtumus galime pamatyti ir šių dienų tyrime, kuriame dalyvavusios Lietuvos moterys kaip mielesnius pažymėjo tokius žodžius (žiūr. 1 pav.).

Vyras ir Žmona. Skirtingas mąstymas

1 paveikslas. Vyras ir Žmona vartoja skirtingus žodžius save išreikšti

DĖMESIO: Vyras ir Žmona. Nebuvo nė vieno žodžio, kur vyrų ir moterų pasirinkimas sutaptų!

Vyras ir Žmona. Simboliai, atspindintys Vyro ir Moters ypatumus.

Vyrų ir Moterų skirtumus lengviau suvoksime pasiremdami senovėje naudotais Vyro ir Moters simboliais. Vyras, – tai Linija (Brūkšnys, Strėlė), o Moteris, – tai Apskritimas (Skritulys, Sfera) (žiūr. 2 pav.).

Vyras ir Žmona. Simboliai2 paveikslas. Vyras ir Žmona. Simboliai.

Apskritimo neįmanoma išmatuoti liniuote, jo viduje nėra orientyro. Linija turi nuoseklumą: yra pradžia ir pabaiga, o Sfera šito viso neturi. Moteris nenuspėjama veiksmuose. Jinai gali pradėti judėti į bet kurią pusę, negalvodama apie ateitį, ateina ten, kur jai reikia. Moters nenuspėjamumas labai trikdo vyrus. Jie negali suprasti, kaip galime būti nelogiškais, nenuosekliais. Linijinės logikos mąstymas remiasi tuo, kad įvykių seka eina viena paskui kitą. Taip veikia vyrų protas. Kai vyras kažkam nusiteikia žodžiais, jausmais ar veiksmais, vėliau jisai vadovaujasi savo pirminiais nusistatymais. Todėl, kad kiekvienas linijos taškas remiasi į prieš tai buvusį, o visi jie ir sudaro Liniją. Kai vyras kažką nusistato sau, tai tampa jam gyvenimo tiesa ir tada jis užsiprogramuoja veikimui. Tolimesniuose savo sprendimuose ir veiksmuose jisai siekia savo tikslo. Sekti savo žodžiu, mintimis, užsibrėžtu keliu – vyro garbės reikalas. Todėl vyras visada stengiasi būti rezervuotas savo elgesyje ir savo žodžiuose bei jausmuose. Jis tūkstantį kartų pasvers prieš kažką sakant ar darant. Vyras – nuoseklumas ir pastovumas. Kai vyras sako„ aš suprantu“, tai jis turi omenyje , kad jam aiški ta loginė seka minčių, kurios privedė jį iki galutinės minties. Jeigu ta seka jam aiški, tada jis gali priimti pačią galutinę mintį , jeigu aišku jam ji priimtina. Žodžiai: „galvoti“ ir „suprasti“ priklauso žodynui, kuriuo naudojasi vyrai.

Moteris taip pat vadovaujasi nusistatymais ir jai šie tikslai taip pat atrodo tiesa. Tačiau moteris – Apskritimas, o jame sfera egzistuoja kartu vienu metu. Todėl jos apsisprendimas yra tiesa tam tikrą laiko momentu. Moteriai tiesa – tai momentas, kuriame jinai dabar gyvena ir tai, ką ji dabar pergyvena. Kita kartą ji pergyvens visai dėl kitko ir taip pat nekaltai išreikš savo jausmus ir kalbės kitus žodžius bei darys tikriausiai visiškai kitokius veiksmus. Moteris – visada Taip ir Ne vienu metu. Kai moteris sako Taip, joje tuo pačiu metu egzistuoja ir Ne. O kai ji sako Ne, joje egzistuoja Taip tuo pačiu metu. Todėl galima teigti , kad moteris – nenuosekli ir nepastovi.

Moteris nekuria vyriško tipo loginių mąstymo grandinėlių. Žodis JAUSTI jai patinka kur kas labiau. Moterys linkusios duoti Vyrams tai, ko pačios nori – jausmus.

Moterims, kuriančioms savo santykius su Vyrais, naudinga žinoti, kad Vyrai savo elgesyje ir jausmuose orientuojasi į rezultatus, kurių pasėkoje – nepriklausomybės siekimas. NEPRIKLAUSOMYBĖ yra raktinis žodis Vyrų pasaulyje, kuriame viešpatauja statusas. Jiems gyvenimas yra kova, o konkurencija – jėgų šaltinis.

Moterys orientuotos į procesą. ARTUMAS yra raktinis žodis Moterų gyvenime, kur viešpatauja jausmai. Meilė yra jų pagrindinis jėgų šaltinis. Kai moteris siekia tikslo, ją jaudina jausmai.

Į bendravimą tarp Vyro ir Moters galima žiūrėti, kaip į skirtingų žmonių bendravimą. Vyrai nesijaučia laisvi, jeigu negali priimti sprendimų remiantis savo nuomone. Moteris tarsis su savo partneriu bet kokiu atveju. Išsikalbėdamos Vyrams apie savo problemas ir nemalonumus, Moterys nori išgirsti supratimą ir simpatijos išreiškimą. Išgirdę Moters problemą Vyrai mano privalantys išspręsti ją. Bet koks skundas ar bėda jiems atrodo signalu veiksmams. Vyras stengiasi išspręsti problemą, o Moteriai svarbu pakalbėti apie tai. Pasidalinusi savo rūpesčiais jinai iškart pasijaučia geriau.

Vyras ir Žmona. Pagalba vienas kitam.

Vyrai jaučiasi blogai jei Moteris bando padėti jiems išspręsti jų asmeniškas problemas. Jiems atrodo, kad juos globoja. Ypatumas yra tame, kad vyrai neprašo patarimų ir tartum nesinaudoja jais.

Kai Moteris siūlo patarimą, Moters ir Vyro vaidmenys susikeičia, o patarėjas pasirodo kaip daugiau žinantis. Jo statusas darosi aukštesnis. Bendravime su Vyrais tai būtina suprasti ir duoti patarimus Vyrams kiek įmanoma delikačiau, pabrėžiant, kad tai tiktai jūsų nuomonė, o galutinį sprendimą priimti gali tik jis..

Daugelis Vyrų sunkiai įsivaizduoja, kiek svarbu Moterims jausti, kad tave myli , kad tu ne viena. Moteris laiminga tada, kai žino, kad jos pagalbos prašymas nepasirodys vienišas tyruose. Kai jinai supyksta, pavargsta, nusivilia, nežino ką daryti, kitaip sakant, kai jai yra blogai, labiausiai Moteriai reikia būtent šito: žinoti, kad ji ne viena , kad šalia yra artimas mylintis žmogus, kuris pasiruošęs ateiti į pagalbą.

Vis dėlto, Vyrui pajausti Moteriai reikalingą palaikymą – užuojautą, supratimą, empatiją pakankamai sunku. Vyriškas ypatumas yra tame, jog instinktas Vyrui sako: kai žmogui blogai, geriausia, ką tu gali padaryti – tai palikti jį ramybėje. Taip jie nori, kad su jais elgtųsi, kai jiems yra sunku. Taip jie elgiasi ir kai Moterims yra sunku. Matydamas savo draugę susijaudinusia, Vyras iš pačių geriausių paskatų pasitraukia į šoną, o jeigu lieka, tai dar labiau gadina visą reikalą tuo, kad bando išspręsti jos problemas. Vyras neturi suvokimo, kad jam reikėtų paprasčiausiai pabūti šalia, išklausyti Moterį ir paprasčiausiai užjausti.

Vyrų veiklą stimuliuoja pritarimas ir palaikymas. Jam būtina jausti, kad jo pastangos yra vaisingos. Bet jei vyras mato, kad viskas, kas jo padaryta laikoma kaip duoklė, jis atsisako savo pastangų. Moteris būtinai turi parodyti Vyrui, kad vertina viską, ką jis dėl jos daro.

Informaciją puslapiui Vyras ir Žmona parengė

Mykolas Truncė,

Šeimos ir poros santykių psichologas

Sužinokite daugiau Vyras ir Žmona tema, perskaitę sekančius straipsnius:

Kaip sukurti Laimingą santuoką

Kas sieja sutuoktinius poroje

Kodėl žmonės tuokiasi

Suformuokite teisingus bendravimo su priešinga lytimi įgūdžius sudalyvavę seminare poroms “Kaip sukurti ir išlaikyti darnius santykius poroje”

Share Button