Konsultacijų teikimas susitikus biure Ekstremalios situacijos (COVID-19) metu

Ekstremalios situacijos (COVID-19) metu vykdomų Psichologo konsultacijų susitikus biure,

teikimo Sąlygos klientui  

VšĮ Pažangūs sprendimai, atsižvelgdami į LRV paskelbto Karantino nutraukimą, bet paliekant galioti Ekstremaliai situacijai dėl COVID-19 grėsmės,  ir reikalavimus konsultacinių paslaugų teikimui  nuo 2020 m. birželio mėn. 17 d. pradeda teikti psichologo konsultacijų paslaugas susitikus su klientais biure. Tam parengė „Suplanuotų psichologo konsultacijų, susitikus su klientu biure, teikimo TaisyklesŠių Taisyklių pagrindu parengtos Ekstremalios situacijos (COVID-19) metu vykdomų Psichologo konsultacijų susitikus biure teikimo Sąlygos klientui.

PSICHOLOGO KONSULTAVIMO PASLAUGŲ SUSITIKUS BIURE TEIKIMO SĄLYGOS KLIENTUI            

 • Maksimalus per dieną Įstaigoje galimų priimti klientų skaičius nustatomas – 50 proc. maksimalaus per dieną galimo priimti klientų skaičiaus.
 • Biuro, kuriame vyksta konsultacija patalpos, baldai, rašymo priemonės ir kitas inventorius yra dezinfekuojami prieš ir po konsultacijos.
 • Teikiant psichologo konsultavimo paslaugas, rekomenduojama, kad  tiek psichologas, teik klientas naudoja asmens apsaugos priemones: dėvi kaukę ir dezinfekuota rankas prieš ir po konsultacijos.
 • Klientui atvykus į Įstaigą, prieš pradedant teikti konsultavimo paslaugas, įstaigos darbuotojas ar psichologas:
  • paprašo klientą dezinfekuoti rankas dezinfekciniu skysčiu;
  • įsitikina, ar klientas dėvi medicininę kaukę ar respiratorių;
  • Patikrina kliento temperatūrą;
  • Paprašo užpildyti Epidemiologinę deklaraciją.
 • Jeigu atvykusiam į Įstaigą klientui nustatomi simptomai ar aplinkybės, leidžiantys įtarti COVID-19 ligą, ar buvusį kontaktą su sergančiais COVID-19 asmenimis per paskutiniąsias 14 kalendorinių dienų, ar yra buvusi išvyka į užsienį per paskutiniąsias 14 kalendorinių dienų, klientui konsultavimo susitikus paslauga neteikiama.
 • Klientams konsultavimo paslaugos teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku. Į kabinetą klientas įleidžiamas likus ne daugiau nei 5 min. iki paskirto vizito laiko. Laukdami patekimo į kabinetą, klientai nuo kitų žmonių, kurie gali eiti koridoriumi, privalo laikytis saugaus 2 m. atstumo.
 • Duomenys apie apsilankiusius ir per dieną Įstaigoje priimtą maksimalų klientų skaičių yra kaupiami ir prireikus pateikiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Įstaigos steigėjams ar Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
 • Pageidautina, kad už konsultaciją klientas atsiskaitytų apmokėdamas mobilia banko programėle. Jei klientas pageidauja atsiskaityti grynais, tai pasiruošia ir smulkių kupiūrų, kad nereikėtų duoti grąžos.
 • Esant reikalui gali būti taikomi ir kiti reikalavimai, užtikrinantys, kad nebūtų apkrėsti Įstaigos darbuotojai ir kiti klientai.

Epidemiologinė deklaracija

Psichologo konsultacijos gyvai Karantino metu

Aš ……………………………………………………………… patvirtinu, kad mano pateikta informacija yra teisinga.

(kliento vardas, pavardė)

Įsipareigoju informuoti, jeigu kitų apsilankymų metu atsiras grėsmė išplisti COVID-19 sukeltam susirgimui.

Man yra žinoma ir išaiškinta atsakomybė už Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo bei LR žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimus, taip pat kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta atsakomybė už kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimus ir pažeidimais sukeltas pasekmes.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Kliento vardas, pavardė,     parašas,      data,      laikas)

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Įstaigos atstovo vardas, pavardė, parašas, data, laikas) 

Share Button
Psichologo konsultacijų teikimas susitikus biure Karantino metu

Post navigation